LogopedaLOGOPEDA mgr Dorota Kiczak

Drodzy Państwo !

Jako logopeda pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.
Zajmuję się głównie zaburzeniami komunikacyjnymi (opóźniony rozwój mowy, afazja , jąkanie) oraz zaburzeniami artykulacyjnymi (wady wymowy tj. nieprawidłowe realizowanie głosek np. k, g, f, w, s, z, c, dz, sz, rz, cz, dż, r itd.).

Jako surdologopeda zajmuje się dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z uszkodzeniami słuchu (osoby niedosłyszące i niesłyszące).

Jako specjalista wczesnego wspomagania pracuję głównie z dziećmi od urodzenia do 6 roku życia z różnymi zespołami zaburzeń mowy np. mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, afazją motoryczną.

Moim atutem jest długoletnie doświadczenie zawodowe (20 lat w zawodzie), łatwość nawiązywania kontaktu z pacjentem, wykorzystanie metod pracy dostosowanych do indywidualnego przypadku.

Reasumując proponuje Państwu pomoc w zakresie :

- logopeda,
- surdologopedia,
- specjalista wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka,
- leczenie wad wymowy, słuchu, opóźnionego rozwoju mowy.

W zakresie diagnozy i terapii mieszczą się :

- leczenie zaburzeń mowy, dyslalii, jąkania,
- leczenie zespołów zaburzeń mowy (zespół Downa, zespół Aspergera, autyzm),
- usprawnianie mowy w przypadkach afazji dziecięcej oraz afazji osób dorosłych (pourazowa),
- leczenie zaburzeń słuchu,
- leczenie opóźnionego rozwoju mowy,
- ćwiczenia emisji głosu.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia mojego gabinetu.